Gekeurde kippen

Alle partners (maalderij, fokkers en slachter) moeten voldoen aan een lastenboek dat gewaarborgd en gecontroleerd wordt door keuringsorganisme AIB Vinçotte.
Dat lastenboek komt bovenop de keuringen van haar andere bevoegde organen (GMP, Comeos... ).

Gekeurde kippen

Om de producten hun kwaliteitswaarborg te geven, doet EMVD een beroep op het externe controle- en keuringsorganisme AIB Vinçotte.
Dat organisme neemt alle aspecten van de kweek van de "traditionele" kippen en "maïskippen" onder de loep, op basis van een vooraf opgesteld lastenboek.
Het controleert de oorsprong van de dieren, hoe dicht ze op elkaar zitten, de aard van het voer, de slachtmethode en de normen op het vlak van hygiëne.
De kippen worden geslacht in het gloednieuwe slachthuis "Ardenne volaille" in Bertrix, dat perfect voldoet aan de laatste CEE- en HACCP-normen.
Alle logistiek wordt gecontroleerd met respect voor de koelketen en voor het welzijn van de dieren, zaken die ook in het lastenboek zijn vastgelegd.

De kweekduur

Voor het gevogelte worden rassen met trage of gemiddelde groeisnelheid gebruikt.
Een kruising tussen een hoevehaan en een labelkip van het zware type is een garantie op kwaliteit.
Een standaardkip heeft een gemiddelde levensduur van 38 dagen.
De "traditionele" kip van Les Elevages du Moulin du Val Dieu wordt daarentegen gefokt tot ze tussen de 56 en de 63 dagen oud is, afhankelijk van het gewicht, om op die manier perfect te voldoen aan de wensen van de consument.
Door de leeftijd krijgt het vlees een vollere, meer authentieke smaak.

Onderscheidende kwaliteit

We spreken van onderscheidende kwaliteit (kwaliteit die het verschil maakt) bij producten die niet voortkomen uit de standaard kweekmethodes.
Onze kippen worden gekweekt volgens een lastenboek dat eisen oplegt omtrent:
- de oorsprong
- het aantal kippen per vierkante meter
- het soort voeding
- het minimale aantal kweekdagen
- het welzijn van de dieren
- normen voor slachthygiëne
- respect voor de koelketen...